BIP

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie : adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie.

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie.

Instytucje publiczne muszą działać na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie.

W tym dziale zgromadziliśmy informacje o uchwałach, zasadach, regulaminach i innych przepisach, jakim podlega działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie, ustanawianych przez władze lokalne.

Na tej stronie znajdą Państwo Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie.

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie.

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie.

W tym dziale publikowane są zarządzenia podjęte przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie.

W tym dziale znajdują się oświadczenia majątkowe kadry Naszej Instytucji zobowiązanej do składania i udostępniania takich oświadczeń.

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdą Państwo wyjątki z tych przepisow oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie.

Tutaj zamieszczamy opisy sposobu załatwiania spraw w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie oraz związanych z działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie.

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie.