Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne i informacje z ograniczonym dostępem do danych. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

 

W Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie nie udostępniamy danych znajdujących się w rejestrach:

  • Rejestr bardzo ważnych danych,
  • Rejestr bardzo ważnych danych,
  • Rejestr bardzo ważnych danych,
  • Rejestr bardzo ważnych danych,
  • Rejestr bardzo ważnych danych,

Udostępnienie danych z wymienionych powyżej rejestrów może nastąpić na wniosek.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.