Ustawa o samorządzie gminnym

Wcześniej: ustawa o samorządzie terytorialnym. Ustawa szczegółowo określa zadania i kompetencje gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Najogólniej – to mieszkańcy na określonym terenie tworzą gminę. Do jej zakresu działania należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Szczegółowo także opisuje właściwości oraz prawa i obowiązki organów gminy (rady oraz wójta – burmistrza, prezydenta). Dz.U. 2013.594 tekst jednolity z późn. zm.

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o samorządzie gminnym.

Ustawa o organizowaniu oprowadzeniu działalności kulturalnej

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Ustawa o bibliotekach

Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o bibliotekach.