Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie otrzymała Statut uchwałą nr XLI/245/06 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 czerwca 2006 roku. 

Zmieniony uchwałą nr X/71/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Karta informacyjna dokumentu

Nazwa: Uchwała Rady Miejskiej w Wasilkowie nr XLI/245/06
z dnia: 22 czerwca 2006 r.
Tekst - treść: Prosimy pobrać poniżej załącznik
Organ stanowiący: Rada Miejska w Wasilkowie
Przechowuje: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gminie Wasilków
ustanowiony dnia: 22 czerwca 2006 r.
obowiązuje od: 27 lipca 2006 r.
zmieniony dnia: 25 czerwca 2006 r.

Dokument w formacie PDF 

 

Karta informacyjna dokumentu

Nazwa: Uchwała Rady Miejskiej w Wasilkowie nr X/71/15
z dnia: 25 czerwca 2015 r.
Tekst - treść: Prosimy pobrać poniżej załącznik
Organ stanowiący: Rada Miejska w Wasilkowie
Przechowuje: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gminie Wasilków
ustanowiony dnia: 25 czerwca 2015 r.
obowiązuje od: 21 lipca 2015 r.
zmieniony dnia: nie dotyczy

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.