Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej mbpwasilkow.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 07.12.2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  17.05.2019 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- brak opisów zdjęć

- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

Oświadczenie sporządzono dn. 15.06.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod numerem telefonu 85 7185 232, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych , na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę  internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Białostocka 19, 16-010 Wasilków

Do biblioteki prowadzi wejście główne od ulicy Białostockiej. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Na parterze jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca dostęp do czytelni, oddziału dla dzieci i pracowni komputerowej znajdujących się na piętrze.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla, oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka  migowego ani z tłumacza online.

 

 

Filia biblioteczna, u. Podleśna 3, 16-010 Studzianki

Biblioteka mieści się na piętrze budynku. Nie posiada podjazdu dla niepełnosprawnych.