Drukuj
polona academica digitalizacja

Academica  - to innowacyjne narzędzie pozwalające na udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek zyskają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego.

Cyfrowa Wypożyczalnia Academica  i szczegóły na temat jej działania dostępna jest pod adresem:

https://academica.edu.pl/

Polona -  to stworzony przez Bibliotekę Narodową portal, za pośrednictwem którego zbiory Biblioteki Narodowej i innych instytucji są udostępniane bezpłatnie w postaci cyfrowej.

 

Z portalu Polona możemy skorzystać pod adresem: https://polona.pl/

Digitalizacja na życzenie”

Biblioteka Narodowa zachęca wszystkich zainteresowanych do zgłaszania sugestii digitalizacji potrzebnych im materiałów – zarówno do codziennej pracy, nauki, jak i do celów hobbystycznych. BN wykonuje usługę nieodpłatnie.

Digitalizacji do udostępnienia w POLONIE podlegają tylko materiały biblioteczne należące do domeny publicznej, tzn. takie, co do których prawa majątkowe określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych wygasły lub twórczość ta nigdy nie była przedmiotem prawa autorskiego. Dotyczy to przede wszystkim publikacji powstałych wcześniej niż 70 lat od śmierci autora (obecnie osób zmarłych przed 1 stycznia 1950 r.). Dostęp do publikacji w POLONIE jest także możliwy, jeśli autorzy lub ich spadkobiercy przekażą Bibliotece Narodowej licencje na udostępnienie dzieł.

Szczegóły na temat usługi:

https://bn.org.pl/aktualnosci/3981-digitalizacja-na-zyczenie.html