Biblioteka świadczy dodatkowe usługi: bibliograficzne, informacyjne, wypożyczeń międzybibliotecznych, wykonywania wydruków, kserokopii.

Dodatkowe usługi wykonywane są odpłatnie.

Usługi kserograficzne:
Odbitka z materiałów czytelnika:
A4 - 0,20 zł/strona
Odbitka ze zbiorów własnych biblioteki:
A4 - 0,20 zł/strona

Wydruk dwustronny lub ksero kosztuje 100% drożej.