Misją naszej Biblioteki jest popularyzacja oraz budowanie pozytywnego wizerunku w swoim środowisku lokalnym i na zewnątrz. Pragniemy ożywić środowisko czytelnicze poprzez spotkania z pisarzami, konkursy literackie czy głośne czytania. Równie ważne jest promowanie kultury i tradycji regionu i kraju, która stanowi o poziomie świadomości mieszkańców i ich identyfikacji z małą ojczyzną i Polską.

 

Więcej o: Koncepcja

Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie (MBP) jest instytucją kultury powołaną przez Radę Miejską w Wasilkowie. Działalność prowadzi na podstawie aktu o jej utworzeniu i statutu nadanego przez Radę.

Nadzór ogólny nad jej działalnością sprawuje Urząd Miejski w Wasilkowie, zaś nadzór nad zakresem zadań merytorycznych, określonych ustawą o bibliotekach, sprawuje Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Więcej o: Organizacja