Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 19, 16-010 Wasilków  , zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Pani/Pana dane osobowe (nazwisko, imię, rok urodzenia, PESEL oraz dane adresowe i kontaktowe) będą przetwarzane w celu realizacji zobowiązań wynikających z Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie, w celach statystycznych, w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wasilkowie; na podstawie przepisów prawa i będą udostępniane innym odbiorcom: dostawcom zintegrowanego systemu bibliotecznego, operatorom pocztowym i kurierom, organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
  5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie;
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 lat od daty ostatniego użycia konta czytelnika. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wasilkowie.