Drukuj
Kategoria: Koncepcja

Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie posiada osobowość prawną, którą uzyskała poprzez wpis do rejestru instytucji kultury Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pod nr 1 i działa na postawie niżej wymienionych dokumentów