Pracą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie kieruje Dyrektor, któremu bezpośrednio podlegają pozostali pracownicy Biblioteki i Filii w tym Główny Księgowy.

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 7 osób pełniących swe funkcje na 6 etatach merytorycznych oraz 1 osoba na etacie pracownika obsługi. W strukturze wykształcenia 3 pracowników  posiada wykształcenie wyższe, 2 posiada wykształcenie bibliotekarskie zdobyte w studium bibliotekarskim. Kadra pracowników posiada przygotowanie merytoryczne do pełnienia obowiązków służbowych na obejmowanych stanowiskach.