Dnia 27.04.2016 r. odbyło się przedostatnie spotkanie w ramach kursu "O Finansach w Bibliotece". Rozmawialiśmy o ubezpieczeniach, ich rodzajach, wadach i zaletach. Następnego dnia 28.04.2016r. skupiliśmy się na module 5 - "Bank centralny a inne banki" - naszym gościem była przedstawicielka Narodowego Banku Polskiego Pani Alicja Stefanowicz. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat ukończenia kursu. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, zapał i zaangażowanie!
"Projekt "O finansach... w bibliotece - IV edycja" jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek.

Dnia 16 listopada w naszej bibliotece odbyło się spotkanie w ramach projektu "Bliżej siebie" pt. "Opowiedz mi dziadku, poczytaj mi babciu". Uczniowie klas szkoły podstawowej spotkali się z Panem Władysławem Żukowskim.

 

 
 

Dnia 19 maja 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie odbyła się debata „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Wasilkowa Mirosława Bielawskiego, podczas której próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie: Jak uwolnić potencjał aktywności obywatelskiej mieszkańców Polski lokalnej.

Celem projektu jest wywołanie dyskusji nad mechanizmami rozwoju lokalnych społeczności.

Debata spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, przeprowadzone warsztaty zaowocowały wieloma ciekawymi koncepcjami.

Projekt organizowany jest w ramach Kongresu Obywatelskiego.


Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie zakończyła realizację projektu "Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej" w ramach Programu "Infrastruktura bibliotek". Za kwotę 50. 665 zł., z czego 40.000 pochodziło ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś 10.665 zł. z budżetu gminy Wasilków  wyremontowano czytelnię internetową w filii bibliotecznej w Studziankach, w bibliotece w Wasilkowie odnowiono oddział dla dorosłych oraz przeprowadzono gruntowny remont dachu. Dzięki przeprowadzonym remontom udało nam się podnieść standard funkcjonowania placówek.
Serdecznie zapraszamy czytelników do korzystania z naszych usług.